Xanet

NEOTOUCH® - je na míru šitá privátní síť, která zákazníkovi umožňuje bezpečně a garantovaně komunikovat s jednotlivými lokalitami. Propojení je přitom výhradně individuální - nesdílené s jinými klienty – a také nesdílené s ostatními službami, pro které lze vyčlenit samostatné komunikační trasy (např. zvlášť pro Internet, hlasové služby, přenos videa,…).

Privátní datové sítě NEOTOUCH® jsou unikátní volbou s ohledem na příznivé pořizovací a provozní náklady a velmi vysokou kvalitu přenosu. Připojení jednotlivých lokalit je realizováno technologií FWA, která nabízí parametry srovnatelné s „optikou“ a přitom samotné propojení jednotlivých poboček může být realizováno ve velmi krátkých termínech (řádově dny).

Další výraznou výhodou služeb NEOTOUCH® je unikátní přenosové prostředí ATM, které využívá nejvyšší třídu kvality (Class of Services - CoS), která zajišťuje konstantní přenosové podmínky s nulovou ztrátovostí přenášených rámců (buněk) a s výjimečným a stabilním zpožděním po celé trase 4 ms (+- 1ms).

Otevřenost

Řešení datových sítí NEOTOUCH® je tzv. bitově transparentní a je naprosto otevřené vůči všem druhům telekomunikačních přenosů. Přenášet lze jak data (propojení sítí, Internet), tak i zvukové či obrazové informace (audio-konference, video-konference) a díky příznivým podmínkám lze bez potíží provozovat i náročné terminálové služby (ERP, CRM, SAP,…). Velmi zajímavou funkcionalitou je také přenos telefonních služeb – např. propojení vzdálených pobočkových ústředen (centrála – pobočky).

Privátní prostředí

Další z charakteristik služeb datových sítí NEOTOUCH® je zabezpečení přenášených informací. Zabezpečení vychází z unikátního kódování technologie FWA a rovněž z principu switchovaného přenosu, který je proti routovaným přenosům (TCP/IP) podstatně bezpečnější. V případě zájmu o nadstandardní bezpečnost je pak možno řešení rozšířit o vysokou úroveň šifrování například použitím tzv. linkových šifrátorů.

Garance

S ohledem na kvalitní prostředí ATM a spolehlivou technologii FWA je jako standard poskytována garance 99,9% na dostupnost služeb. Zákazníkovi je také garantována velmi nízká doba zpoždění (delay) 4ms s tolerancí +- 1 ms (jiter).

Jednotlivé datové okruhy mají definovanou a garantovanou přenosovou kapacitu, kterou lze snadno upravovat dle potřeb zákazníka.

Dohled a servis

Obdobně jako ostatní telekomunikační služby nové generace řady „NEO“ jsou i jednotlivé okruhy NEOTOUCH® pod neustálým profesionálním dohledem, který zaznamenává a vyhodnocuje provozní parametry jednotlivých částí. Dohled je tzv. proaktivní – v případě eventuální odchylky od garantovaného stavu okamžitě dohodnutým způsobem informuje kontaktní osobu zákazníka.

V případě, že není možno technickou závadu odstranit vzdáleně pomocí tzv. vzdálené správy servisní zásah trvá maximálě 4 hodiny.

Rozvoj

Objem dat přenesených v rámci této služby není limitován - službu je možné rozšiřovat o vyšší přenosové či další lokality bez placení aktivačního poplatku za zprovoznění služby, což je jednou z podstatných výhod tohoto řešení.

 
 

Partner BroadNet Czech zprovozňuje síť 28 GHz
Po licenci na pásmo 26GHz BroadNet získal i licenci na 28GHz a zákazníkům je tak k dispozici nejmodernější širokopásmový systém vysoké kvality. Více info

Vyžádejte si nabídku
Přesvědčte se o technologických a cenových výhodách řešení od společnosti Xanet a vyžádejte si nabídku telekomunikačních služeb. Více info

 
 

Xanet |
Tel.: +420.515908668, | Fax.: +420.515908670 | E-mail: obchod@xanet.cz