Xanet

Slovníček pojmů

Garantovaný Internet v kvalitě "optiky" do 5-ti dní

NEOiNET® - základní charakteristika

  • vysoká kvalita - srovnatelná s "optikou"
  • širokopásmové služby - až 30 Mbps (n x 64 kbps)
  • garance přenosové kapacity (rychlosti)
  • symetrické a full-duplexní připojení
  • standardní garance dostupnosti 99,9% (SLA0)
  • rozhraní Ethernet (RJ45, 10/100 Mbps BaseT)
  • snadná instalace

NEOiNET® - popis

Celá přenosová trasa je v rámci FWA realizována jako vyhrazený fullduplexní a symetrický ATM spoj, díky čemuž výrazně narůstá uživatelský komfort a reálná propustnost (přenosová kapacita; rychlost) v porovnání s half-duplexními a asymetrickými službami. 

Spolehlivost bezdrátové FWA technologie je srovnatelná s přenosem prostřednictvím metalických či optických okruhů, a to za každého počasí.

Parametry služeb NEOiNET® jsou garantovány po celé přenosové trase, bez ohledu na to, jak daleko je zákaznické FWA zařízení umístěno od centrální technologie, která zajišťuje propojení telekomunikační sítě Xanet k Internetovým zdrojům v České republice a také v zahraničí.

Na koncovém FWA zákaznickém zařízení je pro služby NEOiNET® rozhraní Ethernet, které je standardem pro propojení s prvky sítě zákazníka. Veškerý provoz je tzv. transparentní a není nijak omezován či filtrován.

U služeb NEOiNET® je zajištěna špičková tzv. konektivita nejen směrem k tuzemským zdrojům , ale také směrem k zahraničním.

Garance a proaktivní dohled

Každému zákazníkovi je již jako standard garantována dostupnost služeb 99,9 %. Stejně jako ostatní služby jsou i služby NEOiNET® pod neustálým dohledem a případný servisní zásah je zajištěn do nejvýše 4 hodin (non-stop).

Operační a řídící centrum sítě neustále monitoruje stav koncových zařízení a parametry služeb a v případě závady reaguje tzv. proaktivně.

Vzdálená správa

Koncové FWA prvky jsou plně dohledovatelné a v případě rozvoje služeb (např. navyšování přenosových kapacit) či v případě zavedení nových služeb je možno reagovat téměř okamžitě a není nutná návštěva servisního technika.

 
 

Partner BroadNet Czech zprovozňuje síť 28 GHz
Po licenci na pásmo 26GHz BroadNet získal i licenci na 28GHz a zákazníkům je tak k dispozici nejmodernější širokopásmový systém vysoké kvality. Více info

Vyžádejte si nabídku
Přesvědčte se o technologických a cenových výhodách řešení od společnosti Xanet a vyžádejte si nabídku telekomunikačních služeb. Více info

 
 

Xanet |
Tel.: +420.515908668, | Fax.: +420.515908670 | E-mail: obchod@xanet.cz